Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phong Thịnh

c2phongthinh.tc@gmail.com