Tuesday, 17/07/2018 - 20:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS PHONG THỊNH - HUYỆN THANH CHƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN
 • Nguyễn Tư Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán Tin

 • Vũ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán - Tin 

 • Phạm Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lí

 • Trần Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Nguyễn Xuân Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lí

 • Lưu Thị Thanh Soa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán Tin

 • Nguyễn Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh học

 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Trần Thị Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa học

 • Lê Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

    

 • Hoàng Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán