• Nguyễn Xuân Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - CTHĐ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lí

 • Nguyễn Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký HĐ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn học

 • Nguyễn Bùi Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Địa lí

 • Nguyễn Tư Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Sinh học

 • Phan Viết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lịch sử

 • Nguyễn Thành Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Vũ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

 • Lê Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01234565789
  • Email:
   luub.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lưu Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   luuvana@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: