Tuesday, 17/07/2018 - 20:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS PHONG THỊNH - HUYỆN THANH CHƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN
 • Phan Viết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Lịch sử

 • Phan Bá Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn học

 • Bùi Quốc Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn học

 • Nguyễn Bùi Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn học

 • Trần Kim Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn học

 • Bùi Thị Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Văn học

 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Hóa học

 • Phạm Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật Lí

 • Hoàng Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Hoàng Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Lưu Thị Thanh Soa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Nguyễn Tư Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán