• Nguyễn Bùi Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Địa lí

 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Lê Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Nguyễn Xuân Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lí

 • Vũ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Nguyễn Tư Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Lưu Thị Thanh Soa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Hoàng Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Hoàng Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Trần Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Toán

 • Phạm Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công đoàn viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật Lí