Tuesday, 17/07/2018 - 20:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS PHONG THỊNH - HUYỆN THANH CHƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN
 • Nguyễn Tư Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   BanThường trực PHHS

 • Trần Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   BanThường trực PHHS

 • Nguyễn Cảnh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban Thường trực PHHS

 • Nguyễn Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban Thường trực PHHS

 • Nguyễn Tư Niêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban Thường trực PHHS

 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban Thường trực PHHS

 • Hoàng Đình Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban Thường trực PHHS

 • Nguyễn Ngọc Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hội trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ban Thường trực PHHS